Våre tjenester

Som kunde i OBF vil deres boligselskap få en profesjonell samarbeidspartner med  bred kompetanse innen fast eiendom, regnskapsførsel, økonomi, finansiering og forsikring. Våre medarbeidere har et høyt faglig nivå, god serviceinnstilling og har tett oppfølging av sine kunder. Tilgang til styreportal gir styret god oversikt over egen økonomi, informasjon om boligselskapet og nyhetsbrev.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Benytt gjerne vårt kontaktskjema.

Les mer om det vi tilbyr her:

Kundeportaler

 • Effektiviserer styrearbeidet
 • Oversikt over boligselskapets økonomi
 • Et praktisk HMS-verktøy tilpasset boligselskap

Boligforvaltning

 • Løpende bistand til styret
 • Veiledning i økonomiske spørsmål
 • Administrative oppgaver på vegne av styret

Regnskapstjenester

 • Faktura- og bilagsbehandling
 • Rapportering til myndighetene
 • Økonomirapportering hvert tertial

Boligjuridiske tjenester

 • Råd og veiledning i boligrelaterte spørsmål
 • Bistand ved myndighetskontakt

Byggtekniske tjenester

 • Tilstandsvurderinger
 • Vedlikeholdsplaner
 • Prosjektledelse
 • Byggteknisk rådgivning

Boliginkasso

 • Innkreving av felleskostnader
 • Effektive purre- og inkassotjenester