Regnskapstjenester

Regnskapstjenestene omfatter regnskapsføring fra A til Å, jevnlig økonomirapportering, bistand under budsjettprosessen, kjøring av lønn og honorarer. All rapportering til revisor og myndigheter blir håndtert forskriftmessig.

Typiske regnskaps- og økonomitjenester er:

  • Faktura- og bilagsbehandling
  • Føring og avslutning av boligselskapets regnskap
  • Månedlige oversikter
  • Tertialkommentering av regnskapet
  • Underregnskap
  • Utbetaling av lønn og honorarer
  • Vurdering av boligselskapets lån og betingelser
  • Økonomiske rapporter