Kundeportaler

For å forenkle og effektivisere styrets arbeid, har dere tilgang til styreportal. Her finnes relevant informasjon for dere som boligselskap. All fakturabehandling gjøres via styreportalen.

OBFs styreportal

Styreportalen er en enkel og effektiv løsning som gir styret tilgang til tjenester 24 timer i døgnet. Styreportalen gjør styrearbeidet enklere og raskere. Samtidig sikrer styreportalen nåværende og kommende styrer oversikt og tilgjengelighet til alle viktige dokumenter.

Styret får blant annet tilgang til:

 • Regnskapstall- og oversikt og budsjett
 • Elektronisk fakturagodkjenning – varsel om nye fakturaer sendes på e-post
 • Tertialrapporter
 • Oversikt over tidligere betalte fakturaer.
 • Arkiv med oversikt over tidligere budsjetter, regnskaper, protokoller og årsberetninger etc.
 • Boligselskapets nøkkelopplysninger og dokumenter- bl.a. årsberetninger, innkallinger
  og protokoller, vedtekter og husordensregler
 • Forsikringsavtaler og skadesaker
 • Nyhetsbrev og rundskriv
 • Kursinvitasjoner for styret
 • Eierskifter og nabovarsler
 • Beboer og leilighetsoversikt
 • Styrets arbeidsrom – hvor styret enkelt kan kommunisere med hverandre
 • Styrets kalender

Styreportalen utvides stadig med nye funksjoner for å gjøre styrets arbeid enklere.

hmsportal.no

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Internkontrollsystemet skal beskrive hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres og følges opp. Systematiske kontroller og gjennomføring av forbedringstiltak er sentralt i HMS-arbeidet.

OBF har på bakgrunn av dette utviklet hmsportal.no som et enkelt verktøy som er tilpasset boligselskapers behov innen HMS. Løsningen sikrer også at alt HMS-arbeid blir dokumentert og lett tilgjengelig for kommende styrer.

Med hmsportal.no får styret:

 • et enkelt og brukervennlig verktøy for gjennomføring av Internkontroll HMS
 • en fleksibel løsning som enkelt kan tilpasses boligselskapets behov
 • et verktøy som bidrar til å gjøre HMS-arbeidet systematisk, oversiktlig og enkelt
 • sjekklister som bidrar til å ivareta sikkerheten i eget bomiljø
 • varsling av alle HMS-oppgaver via epost og eventuelt sms

HMS-kontroll er en tilleggstjeneste for boligselskap som ønsker bistand til å gjennomføre systematiske kontroller som blir dokumentert fortløpende i hmsportal.no. Denne tjenesten selges som en tilleggstjeneste til hmsportal.no