Byggtekniske tjenester

Bygningsmassen er boligselskapets største verdier. Vedlikehold og utbedring viktig for å opprettholde verdiene også i framtiden. Som kunde av OBF kan dere få bistand til både små vedlikeholdsoppdrag og større prosjekter.

Tekniske tjenester omfatter tjenester som byggteknisk rådgivning, tilstandsvurdering, vedlikeholdsplan, innhenting av tilbud, kontraktsinngåelse og prosjektledelse av små og store prosjekter.

Eksempel på prosjekter deres boligselskap kan engasjere OBF Teknisk til er:

  • Drenering
  • Etablering av brannvarslingsanlegg
  • Fasadeutbedring
  • Fra olje til fjernvarme
  • Framtidens avfallshåndtering med nedgravde avfallscontainere
  • Loft- og kjellerutbygging
  • Oppgradering av balkonger
  • Piperenovering
  • Vedlikeholdsarbeider