Boligjuridiske tjenester

OBFs kunder har tilgang til boligjuridisk kompetanse som dekker samtlige rettsområder som er relevante for borettslag, sameier og boligaksjeselskap. Som kunde kan dere også få bistand med utredninger eller kontakt med offentlige myndigheter.

Vi hjelper med:

  • Boligrett (borettslagsloven, eierseksjonsloven, aksjeloven (boligaksjeselskaper), husleieloven)
  • Kontraktsrett
  • Erstatningsrett
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Forsikringsrett
  • Juridisk rådgivning, utredninger og kontakt med offentlige myndigheter
  • Bistand til private aktører i boligjuridiske spørsmål