Boliginkasso

Purre- og inkassorutiner hos OBF

Innkreving av felleskostnader gjøres både elektronisk, men også ved bruk av giroblanketter om ønskelig. Som kunde av OBF vil dere oppleve å ha effektive purrerutiner og inkassotjenester.

En av våre hovedoppgaver er å sikre boligselskapets inntekter. Dette gjør vi gjennom følgende purrerutine:

  • 15 dager etter forfall sender vi ut en purring som samtidig er et inkassovarsel. Purringen har 14 dagers betalingsfrist.
  • Dersom purringen/inkassovarselet ikke blir betalt, går saken til inkasso. Da sendes en betalingsoppfordring med 14 dagers betalingsfrist.
  • Dersom betalingsoppfordringen ikke blir betalt, sender vi et varsel om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, det vil si et varsel om tvangssalg av eiendommen. Dette sendes rekommandert i tilfelle vi må dokumentere utsendelsen overfor domstolen. Skyldneren får en samlefaktura på alt utestående sammen med varselet om tvangssalg, med 14 dagers betalings frist.
  • Ved fortsatt utelatt betaling innhenter vi styrets godkjenning på at tvangssalg skal iverksettes. Dette skjer omtrent to måneder etter første misligholdte felleskostnader (tidsperspektivet vil avhenge av størrelsen på hovedstolen). Fra nå av overtar domstolen. Les mer om saksgangen her.

Gebyrene følger gjeldende satser og er våre honorarer for den jobben vi gjør. Alle gebyrer belastes debitor, dog må de betales av boligselskapet dersom det ikke lykkes å få disse direkte fra debitor.

Våre rutiner er lagt opp slik at de tilfredsstiller lovens krav til inndrivelse.