Boligforvaltning

OBF tilbyr eiendomsforvaltning for sameier, borettslag og boligaksjeselskap. Som kunde hos oss har deres boligselskap en fast forvaltningskonsulent hos OBF. Dere vil få løpende rådgivning og bistand til styret der dere trenger det, for eksempel innen økonomistyring og eiendomsrett.

FORSIKRING 

  • Styret kan overlate oppfølgningen av forsikringsskader til oss. OBF kan være behjelpelig med valg av forsikringsdekning og valg av selskap, utbedring av forsikringsskader og oppgjør fra forsikringsselskapet, og aktivt skadeforebyggende arbeid.
  • Vi kan tilby forsikring mot tap av felleskostnader.

ANDRE FORVALTNINGSTJENESTER

  • Utføring av boligselskapets korrespondanse
  • Overdragelse av leiligheter
  • Leilighetsopplysninger til meglere, banker etc ved salg, kjøp og taksering
  • Utfylling av meldinger og oppgaver til offentlige myndigheter og registre
  • Håndtering av individuell nedbetaling av fellesgjeld