452 000 fritidshus

var det i Norge i 2015. Størst antall finner vi i Oppland og Buskerud.